Om norrbotten för alla

Norrbotten för alla är ett samarbete mellan Norrbottens Bildningsförbund och Region Norrbotten.

Det här materialet är avsett både för studiecirklar och för egna studier. Upplägget för en studiecirkel bygger på sju träffar som var och en avhandlar en företeelse eller en trend som påverkar utvecklingen både globalt, regionalt och lokalt. Varje träff innehåller ett quiz där dina svar blir underlag för samtal om utvecklingen i Norrbotten.

Målen och syftena är flera:

• Att ge kunskap om Norrbotten och om länets förutsättningar i framtiden.
• Att skapa förståelse för vad som kommer att krävas för att åstadkomma utveckling och tillväxt.
• Att öka engagemanget och delaktigheten i de viktiga frågor som det handlar om.
• Att påminna om att det handlar om allas vår framtid och att det alltid är vi människor som tillsammans formar den.
• Att främja demokratin, kort sagt. Materialet ger möjlighet till dialoger och samtal.

Alla kan ta del av materialet och känna sig bättre rustade att fundera över saker som på många sätt berör vår vardag – i dag och kanske ännu mer framöver. Materialet är delvis utformat utifrån RUS, den Regionala Utvecklingsstrategi som Region Norrbotten tagit fram.

Oavsett vad vi tycker om samhällsutvecklingen så påverkar den oss alla. Därför behöver vi, var och en, fundera över hur vi ska förhålla oss till det som sker. Det behöver vi göra både som individer och som en del av vår samhällsgemenskap. Vi hoppas att ”Norrbotten för alla” ska resultera i berikande samtal och dialoger. Det är vi alla som tillsammans formar framtiden.