Kontakt

Region Norrbotten
Åsa Snällfot
asa.snallfot@norrbotten.se

Är du intresserad av att gå en studiecirkel? Kontakta ditt studieförbund.

Region Norrbotten leder och samordnar utvecklingsinsatser inom kultur, näringsliv och samhällsplanering. Vi investerar i Norrbotten genom att ta egna utvecklingsinitiativ och stötta andras. Genom att vara ett nav av resurser, kunskap och mötesplatser kan vi tillsammans med andra förverkliga drömmar och idéer som gör Norrbotten till en bättre plats.

Norrbottens Bildningsförbund bedriver via sina medlemmar (studieförbund och folkhögskolor i Norrbotten) folkbildningsverksamhet i olika former: Folkhögskolestudier, studiecirklar och kulturarrangemang. Folkbildningen har en lång tradition och har utvecklade former för att nå ut till människor med sitt utbud av verksamheter. För folkbildningens aktörer är människors lika värde och demokratisk utveckling grundläggande frågor.