Testa dig själv

Det här materialet är avsett både för studieförbund, skolor och för egna studier. 

Materialet ger möjlighet till dialoger och samtal. Oavsett vad vi tycker om samhällsutvecklingen så påverkar den oss alla. Därför behöver vi, var och en, fundera över hur vi ska förhålla oss till det som sker.

Alla kan ta del av materialet och känna sig bättre rustade att fundera över saker som på många sätt berör vår vardag – i dag och kanske ännu mer framöver. Det behöver vi göra både som individer och som en del av vår samhällsgemenskap.

Vi hoppas att ”Norrbotten för alla” ska resultera i berikande samtal och dialoger. Det är vi alla som tillsammans formar framtiden.

VÅRA ÄMNESOMRÅDEN