För handledare

Det här är en handledning för dig som ska samla/leda en grupp kring materialet Norrbotten för alla.

Materialet är uppbyggt i sju avsnitt och utgår delvis från Norrbottens regionala utvecklingsstrategi, RUS, men också utifrån de stora, globala trender som påverkar oss alla, de så kallade megatrenderna.

Man kan ha en träff per avsnitt eller avverka flera avsnitt vid en träff – du avgör.

  1. Introduktion
  2. Befolkning 
  3. Globalisering
  4. Klimat och miljö
  5. Digitalisering 
  6. Jämställdhet och jämlikhet
  7. Summering och avslut

Varje avsnitt startar med att deltagarna gör ett quiz. Quizet kan göras på webben eller laddas ner separat och skrivas ut om man vill det. Låt quizet ta den tid det tar och låt deltagarna diskutera och rådgöra med varandra om svaren. På så sätt avdramatiseras det som kan uppfattas som ett prov. Det är viktigt med högt i tak och respekt för varandras tankar och åsikter.

När alla är klara startar genomgången av de rätta svaren. Till de flesta svar finns fakta och ofta en bild och länkar med koppling till området/svaret. Dessutom finns förslag på öppna frågor som kan ställas till deltagarna, för att stimulera till att bidra med personliga reflektioner och erfarenheter. Du väljer själv vilken fakta och vilka frågor du tycker känns relevant att använda.

Varje avsnitt avslutas med en hemuppgift där deltagarna uppmanas att i sin vardag spana på något som knyter an till det ni pratat om på träffen. Kommande träff börjar man med att lyssna in spaningarna innan man går över till träffens tema.

Vi hoppas att Norrbotten för alla ska resultera i berikande samtal och dialoger där man tillsammans kan reflektera kring det som påverkar våra liv och vår vardag i Norrbotten och i vår hemkommun. Det är vi alla som tillsammans formar framtiden.

Handledning

Quiz:
Introduktion
Befolkning
Globalisering
Jämställdhet
Klimat och miljö
Digitalisering