Vad kan du om Norrbotten?

Här kan du testa dig själv på vad du kan om Norrbotten. Det handlar om frågor kopplade till Norrbottens framtid och den utveckling som sker i samhället som påverkar oss alla. Testen kan också användas av studieförbund och skolor.

Läs mer